Organisaties veranderen continue!

Het veranderen van organisaties is een continue proces. Aanpassen aan een snel veranderende omgeving, nieuwe wet en regelgeving, andere financieringsmodellen, veranderende vraag en behoeften van klanten, enz. Soms moet opnieuw de visie en missie worden geformuleerd, de strategie worden aangepast, de structuur gewijzigd, het besturingsmodel en de processen en middelen gedefinieerd worden, de cultuur en stijl van leidinggeven veranderd worden, kwaliteitseisen aangescherpt worden, de teamsamenstelling veranderen, interne herplaatsing, nieuwe medewerkers benoemt worden, enz. Gaan medewerkers daar zomaar in mee?

Mensen in beweging brengen

Het succes van een organisatie wordt gemaakt door mensen. Dat geldt in zijn algemeenheid en Zeker bij verandertrajecten. Een zinvolle en succesvolle transformatie is het doel van een verandering. Maar hoe krijg je mensen daarin mee? Dat is mensen kennen en weten hoe je ze in beweging krijgt. Dat is ons vak.

Co-creatie

We helpen en ondersteunen organisatie met advies en interventies die bijdragen aan het succes. Daarbij werken we nauw samen met u als opdrachtgever en alle andere betrokkenen. Dat noemen we Co-creatie, een voorwaarde voor succes. Van concept tot aan succesvolle implementatie is ons speelveld. Mensen in beweging brengen onze kracht.

Meer weten?

Al ruim 25 jaar verzorgt FunktieMediair succesvolle assessment-, development-, interim-, advies-, W&S- en interventie-trajecten voor individuen, teams en organisaties in en rond de zorg.

Nieuwsgierig? Bel 020 – 504 20 20 of mail naar [email protected]