Schaarste in talent?

Het vinden van talent is een grote uitdaging. Maar niet alleen het vinden, recruitment is een uitdaging, maar het juiste selecteren is een nog grotere uitdaging. We weten wat het verschil is tussen een topper en een gemiddelde medewerker.

Het resultaat van het onderzoek van McKinsey hierboven is sprekend. Maar ook in onze praktijk hebben we aantoonbare resultaten van een betere performance van organisaties door hoogwaardige selectie van mensen.

Selectie tools

Door hoogwaardige selectie tools in te zetten in een professioneel proces, neemt de effectiviteit en efficienty sterk toe. Er is veel onderzoek gedaan naar de zin van selectie instrumenten in relatie tot de investering hierin. Wat voegt werkelijk waarde toe en wat zijn de kosten die daar tegenover staan? Wat is voor onze organisatie het beste?

Pre assessment, online assessment, gaming, full assessment

In een rap tempo worden er nieuwe tools ontwikkeld. Veel HR-afdelingen kunnen door de bomen het bos niet meer zien. Laat staan dat uit het aanbod de juiste keuze gemaakt kan worden. In een markt waar druk op staat, wordt al snel voor een makkelijke en fancy oplossing gekozen. Maar of dat de beste oplossing is? Vanuit de expertise van FunktieMediair helpen we u bij deze keuze. Dan ziet u door de bomen het bos!

Logische volgorde

Vaak wordt FunktieMediair gevraagd om te kijken naar de kwaliteit van het huidige wervings- en selectie-beleid. Door vanuit de bril van de potentiële kandidaat te kijken (customer experience), de logica en doorlooptijd te analyseren (processen), komen we vaak al tot verbeteringen. Als we daarnaast kijken naar de zin, voorspellende waarde (predictieve validiteit), van de verschillende activiteiten en tools, maken we vaak een grote slag vooruit. Dan is vernieuwing en verbetering snel bereikt. Met als resultaat; snellere, betere en goedkoper.

Professionals maken het verschil

Maar een goed proces met hoogwaardige tools is niet voldoende. Het blijft voor een deel mensenwerk. Wie is betrokken bij de uitvoering van werving & selectie? Directie, lijnmanagement, HR-managers, recruiters? Alle betrokkenen moeten goed op de hoogte zijn van het beleid en kundig zijn in de uitvoering van hun rol. FunktieMediair zorgt daarvoor, zodat de uitvoering in de praktijk een succes is.

Meer weten?

Al ruim 25 jaar verzorgt FunktieMediair succesvolle assessment-, development-, interim-, advies-, W&S- en interventie-trajecten voor individuen, teams en organisaties in en rond de zorg.

Nieuwsgierig? Bel 020 – 504 20 20 of mail naar [email protected]