icon-lexecutive-assessment

Executive assessment

Het beoordelen van topmanagers is een vak apart. Op topniveau gelden eigen regels, structuren en gebruiken. Vanwege de zwaarte en complexiteit van topmanagement functies worden aan executives bovendien andere eisen gesteld dan aan andere medewerkers. Vormen in eerdere loopbaanfasen praktische vaardigheden en ambitie vaak de sleutel tot carrièresucces. Op executive niveau gaat het vooral om factoren als interpersoonlijke effectiviteit, leiderschap en persoonlijke kracht.
Voor topmanagers is een regulier selectie assessment of ontwikkelassessment daarom niet toereikend. Zij vereisen een andere aanpak en beoordeling. Speciaal voor de selectie en ontwikkeling van topmanagers verzorgen wij executive assessments.

Executive assessment methoden

Bij een executive assessment gebruiken we gedragssimulaties en methodieken die speciaal voor het executive niveau zijn ontwikkeld. Deze zijn toegespitst op de kritieke situaties en dilemma’s waar topmanagers in de praktijk mee geconfronteerd worden.

Ervaren assessment adviseurs

Begeleiding en advisering geschiedt door senior adviseurs met meerdere jaren assessment ervaring en expertise op dit niveau. In aanloop naar een executive assessment voeren wij een voorgesprek met minimaal twee stakeholders. Een gericht diepte interview maakt het beeld compleet. Op basis van de gesprekken, de zwaarte van de functie en de vereiste competenties stelt de senior adviseur een assessment programma op maat samen. Na afloop van het executive assessment stelt hij een rapport met onze conclusies en adviezen op. Vervolgens vindt er een nagesprek met de opdrachtgever, kandidaat en senior adviseur plaats.

Aansluitend kan desgewenst een executive ontwikkelprogramma op maat worden samengesteld.