icon-reorganisatie

Reorganisatie

Wanneer u aan de vooravond staat van een reorganisatie vraagt dit om een heldere visie op de toekomst en uw medewerkers. Wie sluit aan op de nieuwe koers? Welke competenties en kwaliteiten passen bij de huidige en toekomstige organisatie en wie heeft deze in huis?

Als de koers voor de komende jaren duidelijk is, wordt ook duidelijk welke kwaliteiten u binnen uw organisatie nodig heeft om deze koers te realiseren. Onderzoeken wat u daadwerkelijk in huis heeft en wie ook echt mee wil en kan in de verandering is de eerste stap. Vanuit FunktieMediair hebben wij veel ervaring met het begeleiden van organisaties in deze transitie. Van assessment tot development. Wij kunnen u inzicht geven in het huidige (management) potentieel afgezet tegen de nieuwe competenties door de inzet van een (ontwikkel)assessment. Dit doen wij voor hele teams, afdelingen of uw hele organisatie en in een kort tijdsbestek. Op die manier kunt u de besluiten nemen die nodig zijn voor een bestendige toekomst van uw organisatie.

Het vervolgens ontwikkelen, trainen en coachen van mensen in nieuwe rollen en vaardigheden, is een voorwaarde voor daadwerkelijke transformatie en borging van de nieuwe koers. Het inbrengen van nieuwe kennis en vaardigheden aanvullend op bestaande medewerkers is in deze tijd van constante verandering van grote waarde.