Van leidinggevende naar (team) coach

Potentieel analyse van toekomstige coaches

Zorgorganisaties zijn volop in beweging. Managementlagen krimpen of verdwijnen en leidinggevenden komen op grotere afstand van de teams te staan. De teams krijgen meer verantwoordelijkheden en er wordt meer beroep gedaan op de zelfstandigheid en eigenaarschap van medewerkers. Veel organisaties kiezen ervoor om de functie (team)coach te introduceren. Vaak komen de huidige leidinggevenden in aanmerking voor deze nieuwe functie, maar is dat zo vanzelfsprekend? Is een goede leidinggevende per definitie een goede (team)coach? Of doet de functie van (team)coach echt een beroep op andere competenties? Wij denken van wel. Daarom hebben wij een potentieel onderzoek opgesteld waarmee u in staat bent te toetsen of uw management kan ontwikkelen naar de functie van (team)coach.

Weet wat u in huis heeft

Zijn uw huidige leidinggevenden in staat deze nieuwe, complexe rol succesvol te vervullen? Kunnen zij de transitie maken van leidinggeven naar coachen en kunnen zij nog meer optreden als ambassadeur van de nieuwe koers van de organisatie? En wat hebben zij verder nodig om dit op een succesvolle manier vorm te geven?
FunktieMediair heeft een nieuw assessment programma samengesteld, dat zich richt op het vaststellen van potentieel voor deze specifieke functie en het in kaart brengen van ontwikkelpunten. Daarmee kunnen wij u ondersteunen bij het maken van lastige keuzes in reorganisatietrajecten;  wie gaat u wel benoemen en wie niet?

Van traditionele leidinggevende naar (team)coach

De veranderende omstandigheden waarmee de zorg zich geconfronteerd ziet, vragen hernieuwde focus op het zorgproces. De verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie bij zelfstandige of zelforganiserende teams. En dat heeft als resultaat  dat de rol van de traditioneel leidinggevende verandert naar (team)coach, met hiërarchische bevoegdheid of niet. In het nieuwe  assessment programma spelen de volgende thema’s een centrale rol:

 • Van leidinggeven naar coachen: in hoeverre is men in staat om problemen niet zelf aan te pakken, maar verantwoordelijkheid bij de teams te laten? Bezit men coachende vaardigheden?
 • Kritisch en onafhankelijkheid: in hoeverre durft men de ander echt een spiegel voor te houden, feedback te geven? Durft men onafhankelijk te opereren?
 • Organisatiesensitiviteit: in hoeverre is men in staat op natuurlijke wijze een positie in te nemen en te beïnvloeden (eventueel zonder hiërarchische bevoegdheid)? Is men gevoelig voor de processen in de organisatie? En tactisch en diplomatiek?
 • De klant centraal: hoe zorgt men dat de teams weten wat de zorgvrager wenst, dat er vraaggericht gehandeld wordt en aansluiting gevonden wordt bij diens behoeften nu en in de toekomst?
 • Flexibiliteit en weerbaarheid: in hoeverre wil en kan men omgaan met een veranderende omgeving? En hoe gaat men met weerstand en tegengestelde belangen om?

 

Opbouw programma

Het potentieel programma gaat verder dan alleen een standaard assessment. U krijgt duidelijk inzicht in welke krachten, kwaliteiten en talenten uw huidige leidinggevenden bezitten. Ook krijgt u antwoord op de vraag of een functie als (team)coach passend is bij de leidinggevende. En daarnaast biedt het u alle handvatten om het potentieel (nog) beter te benutten en te ontwikkelen. Dit potentieel programma kunnen wij ook voor u op maat maken in grootschalige trajecten waarbij een grotere groep leidinggevenden in aanmerking komt voor de nieuwe functie van (team)coach. Het programma bestaat uit volgende fasen en onderdelen:

Fase I – voorbereiding

 • Persoonlijke intake om context van de organisatie en functie in kaart te brengen;
 • Individuele ontwikkelpunten vanuit organisatie en deelnemer kunnen meegegeven worden;
 • Definitief ontwerp assessmentprogramma;
 • Bij groepstrajecten: informatiebijeenkomst voor deelnemers.

Fase II – analyse en terugkoppeling

 • Assessment: potentieel analyse van de kandidaat op het nieuwe profiel
 • Rapportage en advisering kandidaat en opdrachtgever.

Fase III –borging

 • Evaluatie traject en uitkomsten;
 • Overeenkomstige-overkoepelende resultaten (rode draden) door overzichtsrapportage;
 • Opstellen individuele en collectieve ontwikkelplannen;
 • Coach de (team)coach; een coachingstraject waarbij FunktieMediair het eerste gesprek kosteloos aanbiedt.

Opvolging (MD, training, coaching, begeleiding)

Bovenstaand potentieel programma biedt vervolgens een uitstekend vertrekpunt voor een volledig op maat gemaakt ontwikkeltraject. FunktieMediair biedt al jaren vele verschillende mogelijkheden op het vlak van professionele ontwikkeling. Variërend van individuele coaching tot outplacement, en van management development tot intervisie en procesbegeleiding. Bekijk onze website voor meer informatie over onze development trajecten.

Meer weten?

Al ruim 25 jaar verzorgt FunktieMediair succesvolle assessment- en ontwikkel trajecten voor mensen, teams en organisaties in en rond de zorg. Wij werken graag met u samen. Neem vrijblijvend contact op met Lisette Kole, consultant assessment & development en bel 020 – 504 20 20 of mail naar [email protected]