Van training naar Offline Serious Gaming

Leren in een omgeving die de werkelijkheid benaderd, dat is Offline Serious Gaming.

FunktieMediair streeft naar vernieuwing en verbetering in de methode van het ontwikkelen van mensen. De games die we hiervoor bouwen en uitvoeren, zijn hiervan het resultaat. Games die de werkelijkheid zo dicht benaderen, dat de deelnemers het niet meer als training ervaren, maar als een leersituatie in het echt.

Fictieve organisatie

Een game wordt ontwikkeld en uitgevoerd op basis van de behoeften van de organisatie. Waarom wordt voor een game gekozen en wat moet het resultaat hiervan zijn? Wat zijn de uitdagingen, wat zijn de karakteristieken van de organisatie? Wat zijn de dominante thema’s? Op basis daarvan bouwen we een fictieve organisatie die in een iets andere markt zit met vergelijkbare uitdagingen.

Een Missie & Visie, kenwaarden, een organigram, een MT, een cultuurbeschrijving, financiele cijfers, strategische uitdagingen. Een website van het bedrijf wordt gelanceerd en alle deelnemers krijgen een mailadres van dat bedrijf. Deelnemers doen mee als team of vanuit een specifieke rol. De gehele game is vooraf bedacht.

Diagnostiek als basis  

Individuele leerpunten van deelnemers brengen we vooraf in kaart, zodat we daar in game op in kunnen spelen. Vaak wordt een online assessment ingezet. Dit bestaat uit twee online vragenlijsten en een zelfanalyse. De resultaten worden met een consultant van FunktieMediair in een interview besproken.

Is er al goede individuele informatie beschikbaar? Dan gebruiken we die natuurlijk. Heldere leerbehoeften is het uitgangspunt voor een game.

Naar een training of naar uw werk?

Deelnemers worden vooraf geïnformeerd over wat ze te wachten staat. Melden zich op de locatie, waar al bij het ontvangst de game begint. De vlag van de organisatie hangt uit, bedrijfsauto’s met logo’s staan buiten, bij de receptie staat alleen de naam van de fictieve organisatie waar de deelnemers komen werken, in het gebouw zijn uitingen van de organisatie te zien. Geen instructie bij het begin, maar een iPad waar veel persoonlijke mails op binnenkomen en een agenda die aangeeft wat u vandaag moet doen. Die neemt u door bij het espressoapparaat. De werkdag is begonnen. De game is ‘live’.

Puppet Master

In elke game zitten collectieve activiteiten en daarnaast individuele opdrachten. Dat loopt door elkaar, een herkenbare dagelijkse werkelijkheid. Achter de schermen zit een ‘puppet master’ die de game stuurt met nieuwe informatie uit de organisatie, individuele opdrachten. Via de mail of via een van de acteurs die in de game een positie binnen het bedrijf hebben. Acteurs die continue vanuit hun rol acteren en inspelen op het gedrag en de leerpunten van de deelnemers. Die gedrag bij deelnemers oproepen en ze uitdagen om te experimenteren en te leren. In individuele gesprekken in aparte ruimte met een medewerker, een relatie of een klant.

Break out rooms

Professionele begeleiders van FunktieMediair observeren en geven hoogwaardige feedback, gebaseerd op de persoonlijke rapportages en leerpunten. Obervaties worden geregistreerd en besproken. Van de individuele gesprekken worden ook iPad-opnames gemaakt en nabesproken. Dat gebeurd in break out rooms, de enige plaats waar men fysiek uit de game kan stappen en kan reflecteren. Daar heeft de persoonlijke coach tijd voor de deelnemer om door te praten over de observaties, het gedrag, het effect en de veranderingen. Daar worden opnieuw doelen gesteld en gaat men weer aan de slag in de game.

Spanning rondom het resultaat

De game gaat continue door en de situatie verandert, waardoor de uitgestippelde route niet zo eenvoudig kan worden bewandeld. Het resultaat staat onder druk, waardoor het team wordt uitgedaagd om het maximale uit elkaar te halen.

Na afloop

Na de game willen we de deelnemer zo goed mogelijk faciliteren om het geleerde in de praktijk te brengen. Daar komt het resultaat immers tot uiting. De deelnemer ontvangt dan ook na afloop:

 • Relevante sheets en literatuur verwijzingen.
 • De iPad-opnames van de gesprekken.
 • Een feedbackrapport met alle schriftelijke feedback.

Samen met het individuele rapport en leerdoelen een goede basis voor verdere ontwikkeling.

Borging

Het gaat FunktieMediair om het resultaat in de praktijk. Dat is het toepassen van wat is geleerd. Daarom adviseren we voor de uitvoering van de game, om activiteiten na afloop te plannen. Zodanig dat de deelnemers aansluitend op de game gestimuleerd worden het geleerde in de praktijk te brengen. U kunt hierbij denken aan:

 • Situaties waarbij het geleerde moeten worden getoond.
 • Afspraken met leidinggevende of een sparringpartner.
 • Feedback n.a.v. situaties en presentaties.

 

Een game in praktijk

Speciaal voor Capgemini ontwikkelde Kenhardt partner van FunktieMediair de business game ‘ArCCChitects’, een tweedaagse high impact simulatie, in een relevante context, gericht op de professionele gedragsontwikkeling van People Managers. Bekijk de video en wordt enthousiast van deze nieuwe manier van leren!

 

Ervaringen van deelnemers

 • ‘Dat ik dit heb meegemaakt, zo bijzonder en zo professioneel.’
 • ‘Zeer intensief, maar ook zeer leerzaam.’
 • ‘Het was geen game, maar de werkelijkheid waar ik heb kunnen experimenteren met gedrag.’
 • ‘Wat een leerervaring!!’
 • ‘Als team hebben we een geweldige slag gemaakt, daar wordt ik echt gelukkig van.’
 • ‘Het allerbeste leiderschapsprogramma durf ik, na 25 jaar ervaring, te stellen.’
 • ‘Wat een complexe en professionele organisatie, top!’

 

Meer weten?

Al ruim 25 jaar verzorgt FunktieMediair succesvolle assessment-, development-, interim-, advies-, W&S- en interventie-trajecten voor individuen, teams en organisaties in en rond de zorg.

Nieuwsgierig? Bel 020 – 504 20 20 of mail naar [email protected]