development-persoonlijk-ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

Individuele coaching. U wilt een grote of kleine stap in uw loopbaan zetten. Inzicht krijgen in wat u echt belangrijk vindt. Werken aan uw stijl van leidinggeven. Effectiever worden in de samenwerking met collega’s. Stress verminderen of nieuwe energie opdoen. Er zijn vele aanleidingen om te kiezen voor individuele coaching.

Effectief gedrag

Coaching is een instrument dat de coachee inzicht geeft in zichzelf, in zijn omgeving en in de verhouding tussen die twee. Coachen is het verruimen van bewustzijn, uitbreiden van vaardigheden en verhogen van de effectiviteit. Coachen is het proces waarin de coachee een eigen aanpak ontwikkelt in het versterken van zijn loopbaancompetenties (motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken) en daarbij eigen antwoorden ontdekt. De coachee is regisseur van zijn leerproces en van de te ondernemen ontwikkelingsactiviteiten. De rol van de coach daarbij is die van sparring partner en ondersteuner. Leren vindt plaats door een mix van analyseren, integreren, ervaren, reflecteren, ondernemen van nieuwe activiteiten en managen van feedback uit de werkomgeving.

“Er is geen coaching mogelijk zonder motivatie. Er is geen motivatie mogelijk zonder perspectief.”

Aanpak

Bij FunktieMediair analyseren we eerst uitgebreid uw ontwikkelwensen en analyseren deze in de context van uw omgeving. U krijgt inzicht in uw kwaliteiten en beperkingen. Vervolgens begeleiden we u naar nieuwe effectieve gedragsvormen.

Voor individuele coaching kunt u voor veel vragen en thema’s terecht bij FunktieMediair, waaronder:

  • leiderschap
  • persoonlijke effectiviteit
  • competentieontwikkeling
  • loopbaanbegeleiding
  • talent development
  • outplacement
  • executive coaching