development-organisatie-ontwikkeling

Learning Center

Naar de nonnen in Vught” is in Nederland een gevleugelde term om aan te geven dat iemand een spoedcursus krijgt in een bepaalde taal. Wanneer het geleerde vervolgens direct in praktijk wordt gebracht, heeft deze persoon een zeer sterke basis om de taal helemaal onder de knie te krijgen.

De spoedcursus van FunktieMediair, maar dan op het gebied van vaardigheden en competenties, is het Learning Center.

Werkwijze

Het Learning Center volgt doorgaans op een assessmentonderzoek waarin de primaire ontwikkelbehoeften in kaart zijn gebracht en worden beschreven. Dit is het uitgangspunt voor het dagprogramma van het Learning Center, waarbij een trainer van FunktieMediair de gehele dag aanwezig is als persoonlijke coach.

Op basis van de ontwikkelbehoefte wordt het dagprogramma samengesteld, waarbij de volgende elementen naar voren komen:

Rollenspelen
FunktieMediair gebruikt situaties die herkenbaar zijn in de praktijk van de deelnemer. De rol reflecteert hetgeen iemand in de praktijk moet kunnen en doen.

Videoanalyse
Mensen krijgen meer zicht op hun manier van opereren wanneer zij zichzelf terugzien op video. Aspecten van het non-verbale gedrag, zoals de houding, intonatie en de manier van presenteren worden middels videoanalyse integraal teruggekoppeld. Resultaat hiervan is dat het zelfinzicht toeneemt.

Training
Op grond van de aspecten die naar voren komen tijdens de rollenspelen en videoanalyse worden specifieke theoretische punten belicht. Tevens worden technieken geoefend en geperfectioneerd.

Feedback
Naast de genoemde videoanalyse geven ook de rolspelers van FunktieMediair feedback op de prestaties van de deelnemer.

De deelnemer ontvangt binnen een week na deelname de volgende info:

  • Relevante literatuur en sheets.
  • Een link met de opnames van de rollenspelen.
  • Een feedbackrapport

Borging
FunktieMediair adviseert nadrukkelijk om, vóór de uitvoering van het Learning Center, de noodzakelijke activiteiten na afloop te plannen, zodat de deelnemer aansluitend aan het Learning Center het geleerde in praktijk zal brengen:

  • Afspraken waarbij de vaardigheden moeten worden ingezet.
  • Voorbereiding van deze afspraken met ondersteuning van de leidinggevende of een sparringpartner.
  • Enkele malen feedback op de prestaties tijdens de afspraken door een aanwezige sparringpartner.
  • Coachingssessies als vervolg op het Learning Center.

Meer weten?
Al ruim 25 jaar verzorgt FunktieMediair succesvolle assessment- en ontwikkel trajecten voor individuen, teams en organisaties in en rond de zorg. Wij werken graag met u samen! Neem vrijblijvend contact met ons op en bel 020 – 504 20 20 of mail naar [email protected]