De trend is positief

Het eerste halfjaar zit er op en we maken de stand op. De trend is positief! We hebben een groei gerealiseerd van 5,1% ten opzichte van 2018. Verschuiving in dienstverlening We zien een verschuiving in de dienstverlening. Assessment is nog steeds het grootste deel van de omzet. We zien een toename van executive assessments en […]

Analyse besturingsmodel

Is de wijze waarop we zijn georganiseerd, het besturingsmodel, nog passend en “toekomst-proof”? Wat kunnen we beter organiseren of is een ander model passender? In een snel veranderende omgeving zijn dit veel gehoorde vragen die klanten ons stellen. Een besturingsmodel moet aansluiten en antwoord geven op de externe kansen en uitdagingen van de organisatie en […]

Het belang van de Zelfevaluatie voor toezichthouders

Professionalisering van toezichthouders In een lerende organisatie dient ook binnen de raad van commissarissen (toezicht of advies) verdere professionalisering plaats te vinden. Daarmee blijft de raad in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren aan de continuïteit van de organisatie. Eén van de instrumenten voor deze ontwikkeling is de Zelfevaluatie. In dit artikel gaan we in […]