Onboarding

Onboarding van nieuwe medewerkers is belangrijk, want de eerste 90 dagen in een nieuwe baan blijken bepalend te zijn voor het succes!

Maar wat is ‘onboarding’ nu precies en hoe is dat zo te organiseren dat nieuwe medewerkers succesvol worden? Onboarding verhoogt de productiviteit van nieuwe medewerkers, vergroot het behoud van hen en verhoogt de werknemerstevredenheid. Tevens verlaagt een goede onboarding de recruitmentkosten. Kortom, een kans!

Onboarding gaat verder dan een traditionele introductie. In een traditionele introductie is er veel ruimte voor de ‘geschreven regels’ binnen een organisatie. De communicatie binnen een traditionele introductie is vaak eenrichtingsverkeer vanuit de organisatie. De organisatie geeft een nieuwkomer in één keer alle informatie zoals procedures, regelgeving, organisatiestructuur, etc.

Onboarding gaat juist óók over dat wat ongeschreven is binnen een organisatie. Hoe verloopt de communicatie? Hoe worden beslissingen genomen? Hoe wordt omgegaan met risico’s? Het gaat uit van het uitwisselen van informatie tussen de nieuwe medewerker en de organisatie. Op deze manier zijn de nieuwe medewerker en de organisatie sneller én beter in staat om wederzijdse verwachtingen waar te maken. Onboarding is tweerichtingsverkeer.