Stap 1: DNA analyse

Om te kunnen begrijpen waar je talenten, intuïties en voorkeuren vandaan komen moet je beginnen bij de basis. De oorsprong van onze biologische identiteit is ons DNA. Daarom combineren wij de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van ons DNA om professionals een nog beter inzicht in zichzelf te geven.

Voorspellen of verklaren

‘Wie we zijn’ en ‘wat we doen’ is het gevolg van een complex samenspel tussen nature (DNA) en nurture (omgeving). Het is daarom onmogelijk om alleen op basis van DNA iets over een persoon te zeggen. Onze biologische identiteit ontwikkelt zich immers ook door de manier waarop we opgevoed zijn en onze verdere levenservaringen. Het is daarom niet mogelijk om op basis van DNA voorspellingen te doen over een persoon. DNA heeft wel een verklarende waarde: het helpt je te begrijpen waar jouw natuurlijke gedrag vandaan komt.

Hoe meten we DNA

Wij bekijken jouw DNA uit speeksel. Dit kun je afstaan via de unieke BrainCompass DNA kit. Jouw DNA wordt vervolgens geanalyseerd in een ISO17025 gecertificeerd laboratorium in Nederland. Zo weet je zeker dat jouw DNA veilig en betrouwbaar verwerkt wordt. Lees hier meer over privacy.