In het persoonlijk rapport combineren we de resultaten uit de DNA analyse met de resultaten uit het ontwikkel assessment met daarbij een uitleg hoe je de resultaten kunt interpreteren, zodat je inzicht krijgt in jouw biologische identiteit. Afhankelijk van het doel zijn er 5 type rapporten beschikbaar:

  1. Leadership
  2. Professional
  3. Sales
  4. Advisory
  5. Procurement