3 management vacatures bij Allévo! 
KLIK HIER

Manager Intramuraal / lid MT

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in de zorg? Naar een rol met impact?
In deze organisatie is men vol in beweging. Samen met je collega’s in het MT kan je bouwen aan toekomstbestendige zorg in Zeeland.
Wij zijn voor onze opdrachtgever Allévo op zoek naar een Manager Intramuraal/lid MT,
die zijn/haar ervaring en talenten in wil zetten voor deze mooie organisatie.

Een uitgebreider profiel is te downloaden door gebruik te maken van de volgende link:  Klik hier 

Organisatie

De Zeeuwse zorgorganisatie Allévo is gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van thuiszorg, wonen met zorg, diensten aan huis, revalidatie en specialistische hulp. Dit doet zij van preventie tot zorg in de laatste levensfase. De kracht van Allévo ligt in de brede deskundigheid rond alle domeinen van ouderenzorg. Door dit uitgebreide pallet is Allévo in staat cliënten zoveel mogelijk te ondersteunen zodat zij zo lang als het gaat zelf regie kunnen houden over hun leven. Allévo heeft alle nodige kennis en ervaring om de effecten van mogelijke interventies goed in te schatten. Allévo is daardoor een dynamische en toonaangevende zorgorganisatie in zeven Zeeuwse gemeenten; Goes, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Borsele, Kapelle, Reimerswaal en Tholen. De essentie van de dienstverlening is mensen het leven laten leiden dat zij wensen. De zorgmedewerkers van Allévo ondersteunen daarbij. Vrijheid van keuze is daarom zowel voor cliënten als voor medewerkers de belangrijkste kernwaarde. Allévo is een lerende organisatie, waar opleidingen en feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend zijn. Dit alles is van grote strategische waarde in deze tijden waarin hervorming van zorg(organisaties) noodzakelijk is om ouderen en chronisch zieken ook in de toekomst de juiste zorg te blijven bieden.

Het realiseren van warme en liefdevolle zorg op maat vraagt om loyaliteit, participatie, inlevingsvermogen en aandacht. De kernwaarden betrokken, dichtbij, echt en verantwoordelijk zijn duidelijk merkbaar en voelbaar in de organisatie. De thema’s die in de komende jaren aandacht nodig hebben, zoals digitale transformatie, innovatie en samenwerking met andere organisaties, vragen echter ook om bepaalde nieuwe elementen in de cultuur, houding en gedrag van medewerkers. Denk aan meer pro activiteit, externe gerichtheid, creativiteit en resultaatgerichtheid.

Allévo staat voor diverse inhoudelijke en organisatorische uitdagingen. De komende tijd staat dan ook in het teken van verdere versterking van de organisatie en het leiderschap. Onder leiding van de bestuurder en een stevig MT.
Daarom dat nu gestart wordt met de inrichting van een nieuw MT. De managers Intramurale zorg, Extramurale zorg, Vastgoed Facilitair & IT en HR worden nieuw geworven. Een unieke kans om een nieuw team met aanvullende expertises, competenties en persoonlijkheden aan te stellen.

Allévo bestaat uit 2 organisatieonderdelen:

 • Intramurale zorg;
 • Extramurale zorg.

Deze uitvoerende eenheden worden ondersteund door een staforganisatie bestaande uit de afdelingen:

 • Finance & Control;
 • Vastgoed, Facilitair & IT;
 • HR & Communicatie;
 • Bestuurssecretariaat.

Functiebeschrijving

De Manager Intramuraal adviseert de RvB en het MT over beleid, koers, innovaties en alle voorkomende vraagstukken en geeft uitvoering aan het gekozen beleid. Daartoe informeert de Manager Intramuraal de RvB en het MT over alle relevante ontwikkelingen en over zaken die van invloed zijn op de Allévo organisatie in het algemeen.

Voor het komende jaar is een jaarplan opgesteld. Hierbij zijn de volgende gebieden benoemd, welke door de manager meegenomen wordt in de uitvoering:

 • Ingebruikname nieuwbouwlocatie Zierik7. Waarbij onder anderen nieuwe zorgconcepten, technologische ondersteuning en innovaties een belangrijke rol spelen;
 • Kwaliteitskader zorg, waarbij aandacht voor vraaggerichte zorg op maat;
 • Aandacht voor de medewerkers, door het stimuleren van werkplezier, betrokkenheid, openheid en een fijn leer- en werkklimaat;
 • Capaciteitsmanagement, door te zoeken naar een optimale inzet van collega’s, aandacht te schenken aan verzuim en vacatures adequaat te werven;
 • Zorgzwaartepakketten actueel houden.
 • Een gezonde bedrijfsvoering voor de 4 locaties.
 • Intergrale samenwerking binnen Allévo.
 • Externe samenwerking met ketenpartners, zoals ADRZ en Bravis ziekenhuis.

De Manager Intramuraal is de hiërarchisch leidinggevende van de medewerkers in de uitvoerende medische zorg, i.c. artsen, paramedici en behandelaren. Deze hiërarchische lijn wordt gedeeld met de Manager Intramuraal en de aansturing vindt dan ook in onderlinge samenhang plaats.

Plaats in de organisatie

De Manager Intramuraal is lid van het MT en rapporteert rechtstreeks aan de RvB.

Het Management Team bestaat uit de Manager Intramuraal, Manager Extramuraal, Manager HR, Manager Finance & Control en de Manager Vastgoed, Facilitair & IT. Dit MT wordt verstevigd door de reeds aangestelde Bestuurssecretaris en de later te werven Medisch Adviseur.

De Manager Intramuraal geeft leiding aan de volgende onderdelen:

 • Verpleeghuiszorg;
 • De Zorgcentrale;
 • Het servicepunt Secretariaat;
 • Maatschappelijk werk;
 • Dagbehandeling Parkinson;
 • Eerstelijns- & Dagbehandeling;
 • Geriatrische Revalidatiezorg;
 • Dagbesteding.

Totaal aantal medewerkers: 556 (in 351,8 fte), waarvan 8 leidinggevend, 2 maatschappelijk werkers, 2x directiesecretariaat, 3 overig secretariaat en 2 teamassistenten.

Daarnaast wordt samen met de Manager Extramuraal leiding gegeven aan het medisch en paramedisch personeel en behandelaren: 23 medewerkers (in 15,73 fte).

Voor de Manager Intramuraal zijn de overige MT-leden belangrijke businesspartners t.b.v. de eigen verantwoordelijkheden.

Resultaten & verantwoordelijkheden

 • Het welbevinden van de + 300 bewoners en cliënten Intramuraal;
 • De kwaliteit van zorg voor bewoners en cliënten (i.s.m. Medisch Adviseur/lid MT);
 • Een financieel gezonde en efficiënte bedrijfsvoering;
 • De vitaliteit en betrokkenheid van de medewerkers;
 • De landelijke ontwikkelingen en de behoeften van bewoners en cliënten zijn vertaald naar een visie op wonen en zorg;
 • Het woon- en zorgaanbod is afgestemd op de organisatie als geheel en vertonen onderlinge samenhang;
 • De organisatiestrategie en de woon-/cliëntvraag zijn vertaald naar operationele doelen, beleid en productieafspraken;
 • De begroting van personele en materiële kosten en locatiebudgetten zijn op orde;
 • De processen van het zorg- en dienstverleningsaanbod zijn efficiënt ingericht;
 • Kwaliteit en veiligheid van zorg- en dienstverlening zijn geborgd;
 • Allévo’s belangen zijn behartigd bij de relevante externe partijen.

Taken

 • Integreren van zorg en behandeling;
 • Opstellen van een (integraal) kwaliteitskader;
 • Opstellen begroting, investeringsplannen en budgetten;
 • Beleid opstellen m.b.t. capaciteitsmanagement, resources, vitaliteit en verzuim;
 • Inkoopgesprekken met leveranciers en zorgkantoor;
 • Financieringsgesprekken;
 • Opstellen en uitvoeren van veranderplannen t.b.v. de transitie van Allévo en Intramuraal in het bijzonder;
 • Coachend leidinggeven.

Functie-eisen

Een autonome professional met regionale binding, die betrokkenheid en eigenaarschap toont met visie en daadkracht, die kan verbinden en vernieuwen. In staat om vanuit een gezamenlijk kader sturing te geven op resultaten én gedrag door balans te houden tussen duidelijkheid scheppen en ruimte bieden.
Voelt een sterke verbondenheid met de doelgroep van Allévo en haar medewerkers.

Daarnaast:

 • Kan je aantoonbaar functioneren op WO-niveau en je hebt meerjarige leidinggevende ervaring;
 • Heb je een relevante HBO/WO opleiding, zoals Gezondheidswetenschappen, Management in Zorg en Welzijn;
 • Heb je sterke affiniteit met intramurale ouderenzorg;
 • Is het een pré als je beschikt over ervaringen m.b.t. zelforganisatie;
 • En ervaring in integrale verantwoordelijkheid en samenwerking;
 • Beschik je over ervaring in het doorlopen van strategische planningscycli en bedrijfsvoering;
 • Ben je in staat de organisatie te (bege)leiden in een verandering;
 • Heb je ervaring in projectmanagement.

Competenties

 • Aanpassen en omgaan met verandering;
 • Resultaten leveren en aan de verwachtingen van de klant voldoen;
 • Leidinggeven & beslissen;
 • Aansturen en superviseren;
 • Omgaan met anderen en presenteren;
 • Overtuigen en beïnvloeden;
 • Creëren en conceptualiseren;
 • Creëren en innoveren;
 • Ondernemen & presteren;
 • Ondernemend en commercieel denken.

Arbeidsvoorwaarden

 • Werken in een lerende organisatie met een informele werksfeer waarin jij ruimte krijgt om actief bij te dragen aan de beweging;
 • Mogelijkheid om impact te hebben in een lerende organisatie, met aandacht voor cliënten, medewerkers en omgeving;
 • Uitnodiging een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van toekomstbestendige zorg in de regio Zeeland;
 • Salarisschaal FWG 75, maximaal € 8.390,89,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur), afhankelijk van werkervaring;
 • Vakantie-uitkering van 8%;
 • Eindejaarsuitkering van 8,33% (volledige 13emaand);
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT.

Sollicitatieprocedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van FunktieMediair, in de persoon van Pieter van Stijn. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan wordt een aantal kandidaten geselecteerd voor een gesprek bij Allévo.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Een positieve Verklaring Omtrent het Gedrag is een voorwaarde om bij Allévo in dienst te komen.

Planning

 • Sollicitaties (functiegerichte motivatiebrief en CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 7 januari 2022;
 • Op basis van een CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij FunktieMediair in Vught;
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de opdrachtgever;
 • Sollicitatiegesprekken bij de opdrachtgever worden ingepland in de tweede helft van januari 2022;
 • Het doel is om deze procedure in januari 2022 af te ronden.

Solliciteren

Graag ontvangen we je CV en Motivatiebrief. Deze kan je met vermelding van de functienaam sturen naar:

[email protected]

Contact en informatie

Heb je inhoudelijke vragen? Bel of mail:

Pieter van Stijn, Associate Senior Consultant FunktieMediair.
Telefoon: 073 – 69239 39
Mobiel: 06 – 83214539

Mail: [email protected]

Voor overige vragen mag je contact opnemen met:
Secretariaat FunktieMediair

Telefoon: 073 – 69239 39

Mail: [email protected]

We zien met belangstelling uit naar je reactie.

Send this to a friend