We helpen u graag verder!
020 - 504 20 20[email protected]

Remote Video Assessment in Coronatijd

Het Coronavirus zorgt voor een toenemende vraag om Remote Video Assessments als alternatief voor assessments op locatie. Onze assessments op locatie gaan ‘gewoon’ door, maar indien nodig hebben we een goed alternatief dat gebruik maakt van moderne technologische middelen.
 
Een Remote Video Assessment is een volledig assessment op afstand met alle onderdelen van een assessmentonderzoek dat op een fysiek kantoor wordt uitgevoerd. Een moderne hoogwaardige oplossing!

Remote Video Assessment

Corona maakt de vraag om een Remote Video Assessment nu veel groter. Het is een hoogwaardige oplossing voor wanneer een assessment op een van onze kantoren praktisch niet mogelijk is. Niet alleen nu bij Corona,  maar ook bijvoorbeeld als de kandidaat in het buitenland is of fysiek niet in staat is om naar een van onze locaties te komen. Alle onderdelen van een assessment op locatie worden online en met videoconferentie uitgevoerd.

Persoonlijke begeleiding en tijd en plaats onafhankelijk

De kandidaat wordt begeleid door het hele proces van voorbereiden, uitvoeren en rapportage. Telefonisch en per mail wordt het proces uitgelegd. Via een beveiligde portal worden verschillende testen, vragenlijsten en games aangeboden. Dat is het deel van het assessment dat door de kandidaat wordt gemaakt op een tijdstip en plaats naar keuze. Thuis, op het werk, in de ochtend, middag of avond? Dat bepaalt de kandidaat helemaal zelf. Wij geven de tips en begeleiding om tot een goed resultaat te komen.

Videoconferentie

Met de kandidaat wordt een tijdstip afgesproken om via een videoconferentie het vervolg van het programma te laten plaatsvinden. Er is dan via beeldscherm rechtstreeks contact tussen assessor en kandidaat. Tijdens de videoconferentie worden de resultaten van de testen, vragenlijsten en games besproken. Er vindt een diepte-interview plaats en één of meerdere simulaties of business games. Aan het eind van dit programma vindt een afrondend interview met feedback plaats en worden afspraken gemaakt over de rapportage.

Rapport

Voorafgaand aan het assessment zijn afspraken gemaakt met de opdrachtgever over de competenties waarop we het onderzoek baseren en op welke manier we rapporteren. Onze bevindingen vatten wij samen in een feitelijk, eerlijk en competentiegericht rapport. Onze adviezen zijn scherp en to the point, zodat de kern van de zaak direct duidelijk is. Binnen vier werkdagen wordt het rapport aan de kandidaat voorgelegd en na goedkeuring aan de opdrachtgever verstrekt.

Samenvattend

·       Volledig assessment op afstand;
·       Beveiligde portal met testen, vragenlijsten en games;
·       Videoconferentie voor de persoonlijke gespreksonderdelen;
·       Persoonlijke begeleiding van de kandidaat;
·       Competentiegericht onderzoek;
·       Eindrapport binnen vier werkdagen;
·       Snelle en hoogwaardige uitvoering van de opdracht.

Meer informatie

Klik hier voor meer algemene en achtergrondinformatie over de assessments van FunktieMediair of ga naar de pagina Assessments Algemeen.

Neem voor meer informatie nu contact met ons op:
[email protected]
020 – 504 20 20

Send this to a friend