Nieuw concept werving & selectie!
KLIK HIER!

Trainingscarrousel: optimaal oefenen en ontwikkelen van vaardigheden

De kern van een goede en effectieve training is het optimaal kunnen oefenen en experimenteren op basis van persoonlijke doelen, verrijkt met hoogwaardige feedback. Dat is de trainingscarrousel van FunktieMediair. Een uniek en beproefd concept.


Trainingscarrousel: het antwoord op de traditionele training

• Effectieve en efficiënte ontwikkeling van skills;
• Individuele ontwikkelbehoeften als uitgangspunt;
• Op basis van goede diagnostiek;
• Ervarend leren, is leren door doen;
• Maximaal oefenen;
• Strakke logistieke organisatie;
• Hoog realiteitsgehalte;
• Gebruik van iPads;
• Hoogwaardige feedback;
• Groepen van 5 tot 60 personen.

Diagnostiek is de basis

Om gericht in te kunnen gaan op individuele ontwikkelpunten, wordt vaak voorafgaand aan de trainingscarrousel een assessment ingezet. Hierdoor worden individuele leerpunten helder.  Is er al goede informatie beschikbaar? Dan gebruiken we die natuurlijk. Heldere leerbehoeften zijn het uitgangspunt voor een trainingscarrousel, die onder begeleiding van ervaren trainers wordt uitgevoerd.

Op basis van de vastgestelde ontwikkelbehoeften wordt het programma op maat ontwikkeld, waarbij de volgende elementen naar voren komen:

High Impact

De trainingscarrousel kan in zeer grote groepen worden uitgevoerd. We hebben ervaring met groepen van 5 tot 60 personen. In de dynamische trainingscarrousel wordt in twee- of drietallen van continu wisselende samenstellingen geoefend in het voeren van diverse gesprekken. De training is opgebouwd in blokken van 20 minuten. Deelnemers zijn continu onder hoge druk bezig met de volgende activiteiten:

• Voorbereiden van een gesprek;
• Voeren van het gesprek;
• Ontvangen van feedback;
• Observeren bij peers;
• Geven van feedback.

iPad


Elke deelnemer heeft de beschikking over een iPad. Daarop staan het persoonlijke programma voor de training, achtergrondinformatie bij de simulaties en filmpjes van collega’s die men in de training tegenkomt. Alle informatie is op de iPad te vinden. Daarnaast wordt de iPad gebruikt om opnames van alle trainingssimulaties te maken.

Simulaties

FunktieMediair gebruikt situaties die herkenbaar zijn uit de praktijk van de deelnemers en die gebaseerd zijn op de ontwikkelbehoeften. De acteurs hebben allen assessmentervaring. Daardoor kunnen ze makkelijk inspelen op individuele situaties en relevant gedrag oproepen. Daarnaast zijn ze goed geïnformeerd over de werkomgeving van de deelnemers. Dit komt de herkenbaarheid ten goede, waardoor de effectiviteit toeneemt. De acteurs zijn bekend met de individuele leerpunten van de deelnemers en, zoomen hier tijdens de gesprekken op in. Hierdoor ontstaat echt maatwerk!

iPad analyse

Alle simulaties worden opgenomen met een iPad. Deelnemers krijgen veel meer inzicht wanneer zij zichzelf terugzien. Dat is soms leuk of confronterend, maar altijd leerzaam! Aspecten van het non-verbale gedrag, zoals houding, intonatie en de manier van presenteren worden middels de iPad analyse integraal teruggekoppeld. Gedragspatronen worden feilloos blootgelegd. Het resultaat hiervan is dat het zelfinzicht toeneemt en het gedrag in een nieuwe situatie verbetert.

Training

Op grond van de observaties uit de simulaties en de iPad analyse worden specifieke theoretische punten belicht.  Met de deelnemers wordt gesproken over de achtergrond hiervan en er worden technieken geoefend en geperfectioneerd. Doordat de trainers bekend zijn met de individuele leerpunten, kan diepgang worden bereikt in de feedback. Soms worden situaties herhaald en zien we direct het resultaat!

Feedback

Naast de trainers, geven ook de ervaren acteurs feedback op de prestaties van de deelnemer. De feedback wordt ook gescoord op feedbackformulieren en aan de deelnemers verstrekt. De feedback is hoogwaardig en constructief. Gericht op de professionele ontwikkeling van de deelnemers.

Na afloop

Na de trainingscarrousel willen we de deelnemer faciliteren om het geleerde in de praktijk te brengen. Daar komt het resultaat van de training immers tot uiting. De deelnemer ontvangt na afloop:

• Relevante sheets en literatuurverwijzingen;
• De iPad opnames van de simulaties;
• Een feedbackrapport met alle schriftelijke feedback.
Samen met het individuele rapport en de leerdoelen een goede basis voor verdere ontwikkeling.

Borging

Het gaat ons om het resultaat in de praktijk, namelijk het toepassen van wat is geleerd. Daarom adviseren we om voor de uitvoering van de trainingscarrousel al activiteiten in te plannen voor de periode na de training. Op deze manier zullen de deelnemers aansluitend aan de trainingscarrousel gestimuleerd worden om het geleerde in de praktijk te brengen. Denk hierbij aan:

• Situaties waarbij de skills moeten worden getoond;
• Afspraken met leidinggevende of een sparringpartner;
• Feedback n.a.v. situaties en presentaties;
• Coaching.

Inzicht en vaardigheden voor professionals

De deelnemers hebben inzicht gekregen in zichzelf en tijdens de training echt vaardigheden ontwikkeld, wat zorgt voor een stevige basis om hun professionele rol succesvol in te vullen.

Ervaringen van deelnemers

• ‘De praktische, dynamische aanpak spreekt mij erg aan.’
• ‘Het is intensief, maar erg zinvol, goed om de spiegel voorgehouden te krijgen.’
• ‘Ik heb geleerd van de wijze waarop collega’s situaties aanpakken.’
• ‘Door de inzet van professionals waren de situaties voor mij levensecht.’
• ‘Goede, strakke organisatie voor zo’n complex proces.’
• ‘Beste training sinds jaren.’

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op:
[email protected]
020 – 504 20 20

Al meer dan 35 jaar voert FunktieMediair succesvol opdrachten uit voor organisaties, teams en individuen in de non profit. We maken mensen en organisatie nóg beter!

Send this to a friend