Nieuw concept werving & selectie!
KLIK HIER!

Optimaal oefenen en ontwikkelen van skills

De kern van een goede en effectieve training is het optimaal oefenen op basis van persoonlijke doelen, verrijkt met hoogwaardige feedback. Dat is de High Impact Training (HIT) van FunktieMediair. Een unieke trainingsvorm en een beproefd concept dat in de praktijk een grote HIT is!

Next level in training, hét antwoord op de traditionele methode

De benadering van de High Impact Training wordt ook wel ‘next level’ training genoemd. Dit is het antwoord op de traditionele methode met een trainer, een acteur en een groep van tien tot twaalf deelnemers die met elkaar oefenen. Een verouderd concept met een beperkt leerrendement, waar deelnemers vaak tegenop zien. De High Impact Training is een vernieuwende methode die de weerstand van deelnemers doorbreekt. HIT is: optimaal oefenen met herkenbare casussen op basis van persoonlijke leervragen en professionele feedback.

Geschikt voor alle één-op-één gesprekken

De methodiek van de High Impact Training is geschikt om deelnemers te laten oefenen met alle onderwerpen waar gesprekstechnieken in een één-op-één gesprek doorslaggevend zijn:

 • Leidinggeven;
 • Verkoopgesprekken;
 • People Management;
 • Selectiegesprekken;
 • Klachtgesprekken;
 • Beoordelingsgesprekken;
 • Voortgangsgesprekken;
 • Inkoopgesprekken;
 • Etc.

Een HIT voor vijf tot zestig personen

De High Impact Training kan voor kleine of grote groepen worden uitgevoerd. We hebben ervaring met groepen van vijf tot zestig personen. In de dynamische High Impact Training wordt in twee- of drietallen van continu wisselende samenstellingen geoefend in het voeren van diverse gesprekken. De training is opgebouwd in blokken van vijftien of twintig minuten. Deelnemers zijn continu onder hoge druk bezig met de volgende activiteiten:

 • Voorbereiden van een gesprek;
 • Voeren van het gesprek;
 • Ontvangen van feedback;
 • Observeren bij collega’s.

Persoonlijke ontwikkelpunten

De training gaat uit van de persoonlijke ontwikkelpunten van de deelnemers. Voorafgaand aan de training wordt daarom een online assessment ingezet. Hierdoor worden de leerdoelen per deelnemer haarscherp en gaan alle deelnemers goed voorbereid en gefocust de training in.
Zijn de leerpunten al beschikbaar? Dan gebruiken we die natuurlijk. Heldere leerbehoeften vormen de basis van de High Impact Training.

Co-creatie en maatwerk

De High Impact Training is een maatwerk programma die we in co-creatie met klanten ontwikkelen en uitvoeren. Dat vraagt aan de voorkant een investering die zich snel terugverdient. Doordat we casuïstiek voor de simulaties samen ontwikkelen sluit deze naadloos aan bij de werkelijke wereld van de deelnemers en worden de simulaties als waarheidsgetrouw ervaren. Dat komt ook door de kwaliteit van de acteurs, die goed zijn geïnformeerd over de werkomgeving van de deelnemers en via typecasting gekoppeld zijn aan de casus. Bij elke simulatie treft de deelnemer een andere gesprekspartner (acteur) waardoor de afwisseling tijdens de training groot is. De acteurs zijn ook bekend met de individuele leerpunten en spelen hierop in tijdens de gesprekken. Hierdoor ontstaat per deelnemer echt maatwerk!
Daarnaast worden in de uitvoering vaak trainers of managers van de organisatie betrokken. Daarmee wordt het nog meer een co-creatie!

Begeleiding en feedback

Elke deelnemer heeft een professionele begeleider die hem of haar in de verschillende simulaties observeert. De simulaties worden met de begeleider geëvalueerd. De feedback is scherp en altijd constructief. Doordat de begeleider bekend is met de individuele leerpunten, kan snel diepgang worden bereikt. Door gebruik van de opnames worden gedragspatronen feilloos blootgelegd en kunnen er in de nabespreking tips worden gegeven voor de volgende simulatie. Soms wordt een simulatie door de begeleider stopgezet om korte feedback met een instructie te geven, die vervolgens door de deelnemer wordt toegepast. Het resultaat is dat tijdens de training het zelfinzicht toeneemt, de tips worden opgepakt en de deelnemers duidelijke progressie laten zien. Door de snelle aantoonbare leercurve worden deelnemers nog meer gemotiveerd om de gesprekstechniek toe te passen in de praktijk. Kortom, het is werkelijk een High Impact Training!
Naast de begeleiders, geven de acteurs na elke simulatie kort feedback. Daarnaast houdt de begeleider tijdens de training de feedback bij door middel van een feedbackformulier. Na de training ontvangen de deelnemers de opnames van alle simulaties en de rapportage van de schriftelijke feedback.

Resultaten in de praktijk

Het gaat FunktieMediair er om dat deelnemers het geleerde in de praktijk toepassen. Daarom helpen we opdrachtgevers bij de transfer naar de werkvloer. Met de deelnemers zijn afspraken gemaakt over de uitvoering, maar soms moet de organisatie daarbij faciliteren. Dan staan we klaar om te helpen. Ons doel is dat de deelnemers en de organisatie een grote stap vooruit maken.

Digitale middelen, live of remote

De High Impact Training (HIT) kan zowel live als remote uitgevoerd worden. Bij de remote versie wordt de training online uitgevoerd via Microsoft Teams.
Deelnemers volgen hun eigen persoonlijke programma. Ze treffen collega’s bij de opening, tijdens een digitale coffee-break en in de gezamenlijke eindevaluatie. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van de opties om opnames te maken van simulaties, eigen ruimtes te creëren of anoniem ergens mee te kijken.
Een remote HIT scheelt aanzienlijk in prijs. Kosten van een fysieke locatie, catering en reiskosten van deelnemers zijn namelijk niet van toepassing!

Als de voorkeur echter uitgaat naar een training op locatie, dan pakken we dat natuurlijk met plezier op! De kracht van het concept wordt eveneens volledig benut en ook dan maken we gebruik van digitale middelen.

Ervaringen van deelnemers

Door de gerichte aanpak van de High Impact Training zijn de resultaten verbluffend en de deelnemers zonder uitzondering zeer enthousiast! De deelnemers geven HIT in de evaluatie vaak een 9 of 10! Wij zijn overtuigd dat deze methode van de trainen de toekomst is.

Citaten van deelnemers:

 • ‘Dit was echt goed en niet de zoveelste training.’
 • ‘De praktische, dynamische aanpak was geweldig.’
 • ‘Zeer intensief en erg zinvol’
 • ‘Goed om de spiegel voorgehouden te krijgen.’
 • ‘Wat een strakke organisatie voor zo’n complex proces.’
 • ‘Ik heb veel geleerd ook door een collega te observeren.’
 • ‘Door de inzet van professionals waren de situaties voor mij levensecht.’
 • ‘Beste training sinds jaren.’

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op:
[email protected]
020 – 504 20 20

Al meer dan 35 jaar voert FunktieMediair succesvol opdrachten uit voor organisaties, teams en individuen in de non profit. We maken mensen en organisatie nóg beter!

Send this to a friend