We helpen u graag verder!
020 - 504 20 20[email protected]

Assessment het hart van de dienstverlening

Het uitvoeren van assessments bevindt zich in het hart van onze dienstverlening. FunktieMediair heeft voor honderden opdrachtgevers duizenden assessments uitgevoerd.

We werken met valide en betrouwbare (online) instrumenten van de beste leveranciers in de wereld. Met consultants die ruime ervaring hebben en die werken volgens wetenschappelijk verantwoorde methoden. Waarbij we respectvol omgaan met kandidaten. 

Zo levert FunktieMediair meerwaarde en geven we ondersteuning bij het nemen van de juiste beslissingen die het succes van uw organisatie in hoge mate bepalen. 

Wanneer is assessment zinvol?

Een assessment helpt om onderbouwd besluiten over en door mensen te nemen. 

De Employment Lifecycle geeft helder de vijf momenten aan waarop belangrijke besluiten worden genomen. Selecteren, beoordelen, ontwikkelen, carrière en ontslag zijn de vijf momenten waarop een assessment toegevoegde waarden biedt.

Wat mag u van FunktieMediair verwachten?

De assessmentprocedure wordt door FunktieMediair van A tot en met Z voor u professioneel en zakelijk uitgevoerd. Wij adviseren en ondersteunen bij alle stappen die met het assessment te maken hebben, waardoor elk assessment een optimale opbrengst kent. Kandidaten treden wij met de grootst mogelijke zorg en respect uit naam van uw organisatie tegemoet.

Voor het assessment:

 • Snelle behandeling van de aanvraag;
 • Heldere analyse van de vraagstelling;
 • Afstemming over proces en wijze van rapporteren;
 • Tijdige, duidelijke en persoonlijke uitnodiging van kandidaten;
 • Planning op korte termijn (vaak binnen één week).

Tijdens het assessment:

 • Welkom namens de opdrachtgever;
 • Heldere uitleg van programma;
 • Hoogwaardige tests en simulaties;
 • Respectvolle omgang;
 • Een eigen werkkamer.

Na het assessment:

 • Gedegen en heldere rapportage;
 • Korte doorlooptijd (rapportage binnen vier werkdagen).

Wat verwacht FunktieMediair van de opdrachtgever?

Een succesvol assessment is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en FunktieMediair. Daarom hechten we eraan dat tijd wordt besteed aan een goede voorbereiding voor zowel de inhoud, de procedure, als het proces. Daarbij is een open communicatie met de kandidaat over de doelstelling en de vraagstelling van het assessment bepalend voor het succes. Vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met de uiteindelijke assessmentrapportage is gegarandeerd, wat natuurlijk vanzelfsprekend is voor FunktieMediair.

Wat is de duur van een assessment?

We leven in een drukke tijd. Tijd is bovendien geld. Daarom heeft FunktieMediair assessmentprocedures ontwikkeld die lean & mean zijn en mede gebruikmaken van innovatieve online testtechnologie die voor de opdrachtgever, de kandidaat en FunktieMediair tijd- (en dus geld-) besparend zijn. Daarom duurt een assessment nooit langer dan strikt noodzakelijk. Wel zo prettig voor alle partijen. Tel daarbij op onze jarenlange ervaring in de zorg met een veelvoud aan functies en de slagkracht van FunktieMediair zal u duidelijk zijn.

Inhoud van een assessment programma

Wij geloven in een assessment dat gestoeld is op wetenschappelijk verantwoorde methoden en waarin we gebruikmaken van valide en betrouwbare instrumenten. Om goed te kunnen voorspellen, bestaat een assessment, afhankelijk van de vraagstelling en mogelijkheden, over het algemeen uit de volgende onderdelen:

 • Persoonlijkheidsvragenlijst;
 • Motivatievragenlijst;
 • Capaciteitentests;
 • Simulaties;
 • Eén of meerdere interviews.

Soms is een regulier assessment niet afdoende en is er behoefte aan een vakinhoudelijke toetsing (financieel, ICT, enz.). Met kennispartners wordt ook dat domein in kaart gebracht door middel van vragenlijsten, opdrachten en interviews door experts.

Oefenassessment

Als vast onderdeel van de dienstverlening heeft FunktieMediair de mogelijkheid geïntroduceerd om kandidaten te laten oefenen met (verkorte versies van) capaciteitentests zoals die tijdens het assessment worden ingezet. Deze tests meten de snelheid en trefzekerheid om complexe informatie te analyseren en te verwerken. Door het oefenen krijgt de kandidaat een goed beeld van het uiteindelijke assessment. 

Hoe het werkt

Kandidaten worden door FunktieMediair uitgenodigd en krijgen per e-mail een link toegestuurd met de te oefenen capaciteitentests. Nadat kandidaten de tests hebben gemaakt krijgen ze meteen de uitslag te zien. Deze is gerelateerd aan een grote normgroep van mensen die de capaciteitentests ook thuis hebben geoefend. De tests werken met itemgeneratie, waardoor de vragen bij elke test anders zijn en er dus geen geheugeneffect optreedt. Qua zwaarte zijn de vragen vergelijkbaar met het werkelijke assessment.

Het resultaat

De ervaringen met het oefenassessment zijn positief. Kandidaten kunnen vooraf vanuit huis – online – de capaciteitentests oefenen, voordat ze met het echte assessment beginnen. Hierdoor kunnen ze goed voorbereid de testen starten. Dat neemt spanning weg. Tevens geven de testen kandidaten inzicht in het type vragen en in hun antwoordstijl (snelheid en accuratesse). Ze kunnen meerdere keren oefenen, verschillende antwoordstijlen uitproberen en daarmee tijdens het uiteindelijke assessment hun voordeel doen.

Evaluatie

Wij worden gedreven door kwaliteit. Daarom evalueren we periodiek het resultaat van de assessments met onze opdrachtgevers. We bespreken dan de performance van kandidaten in de praktijk evenals onze samenwerking.

Daarnaast zijn we zeer geïnteresseerd in de ervaringen van onze kandidaten. Alle kandidaten worden dan ook uitgenodigd na het assessment om via een online vragenlijst feedback te geven.

Dit alles houdt ons scherp en helpt om de kwaliteit van onze dienstverlening continue te verbeteren. Daar worden we alleen maar nog beter van!

Kwaliteit en beroepscodes

Lees meer over kwaliteit, evaluaties en beroepscode.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op:
[email protected]
020 504 20 20

Al ruim 25 jaar verzorgt FunktieMediair succesvolle assessment-, development-, interim-, advies-, W&S- en interventie-trajecten voor individuen, teams en organisaties in en rond de zorg.

Send this to a friend