De Trainingscarrousel is optimaal oefenen en ontwikkelen van skills

De kern van een goede en effectieve training is het optimaal kunnen oefenen en experimenteren op basis van persoonlijke doelen, verrijkt met hoogwaardige feedback. Dat is de Trainingscarrousel van Funktiemediair. Een uniek en beproeft concept.

Trainingscarrousel: het antwoord op de traditionele training

 • Effectieve en efficiënte ontwikkeling van skills;
 • Individuele ontwikkelbehoeften als uitgangspunt;
 • Op basis van goede diagnostiek;
 • Ervarend leren, is leren door doen;
 • Maximaal oefenen;
 • Strakke logistieke organisatie;
 • Hoog realiteitsgehalte;
 • Gebruik van iPads;
 • Hoogwaardige feedback;
 • Groepen van 12 tot 60 personen.

 

Diagnostiek is de basis  

Om gericht in te kunnen gaan op individuele ontwikkelpunten, wordt vaak voorafgaand aan de Trainingscarrousel een online assessment ingezet. Dit bestaat uit twee online vragenlijsten en een zelfanalyse. De resultaten worden met een consultant van FunktieMediair in een interview besproken.

Is er al goede informatie beschikbaar? Dan gebruiken we die natuurlijk. Heldere leerbehoeften is het uitgangspunt voor een Trainingscarrousel, die onder begeleiding van ervaren FunktieMediair trainers wordt uitgevoerd.

Op basis van de vastgestelde ontwikkelbehoeften wordt het programma op maat ontwikkeld, waarbij de volgende elementen naar voren komen:

 

High Impact

De Trainingscarrousel kan in zeer grote groepen worden uitgevoerd. We hebben ervaring met groepen van 12 tot 60 personen. In de dynamische Trainingscarrousel wordt, in twee- of drietallen van continue wisselende samenstellingen, geoefend in het voeren van diverse gesprekken. De training is opgebouwd in blokken van 20 minuten. Deelnemers zijn continue onder hoge druk bezig met de volgende activiteiten:

 • Voorbereiden van een gesprek;
 • Voeren van het gesprek;
 • Ontvangen van feedback;
 • Observeren bij peers;
 • Geven van feedback.

IPad

Elke deelnemer heeft de beschikking over een iPad. Daarin staat het persoonlijke programma voor de training, achtergrondinformatie bij de simulaties, filmpjes van collega’s die men in de training tegenkomt. Alle informatie is op de iPad te vinden. Daarnaast wordt de iPad gebruikt om alle trainingssimulaties op te nemen.

Simulaties

FunktieMediair gebruikt situaties die herkenbaar zijn in de praktijk van de deelnemers en gebaseerd op de ontwikkelbehoeften. De acteurs hebben allen assessmentervaring. Daardoor kunnen ze makkelijk inspelen op individuele situaties en relevant gedrag oproepen. Daarnaast zijn ze goed geïnformeerd over de werkomgeving van de deelnemers. Dit komt de face-validity ten goede, waardoor de effectiviteit toeneemt. Doordat de acteurs ook bekend zijn met de individuele leerpunten van de deelnemers, zoomen zij tijdens de gesprekken hierop in. Hierdoor ontstaat echt maatwerk!

IPad-analyse

Alle simulaties worden opgenomen met een iPad. Deelnemers krijgen veel meer inzicht, wanneer zij zichzelf terugzien. Dat is soms leuk of confronterend, maar altijd leerzaam! Aspecten van het non-verbale gedrag, zoals de houding, intonatie en de manier van presenteren worden middels iPad-analyse integraal teruggekoppeld. Gedragspatronen worden feilloos blootgelegd. Het resultaat hiervan is dat het zelfinzicht toeneemt en in een nieuwe situatie het gedrag verbeterd.

Training

Op grond van de observaties uit de simulaties en de iPad-analyse worden specifieke theoretische punten belicht, wordt gesproken met de deelnemers over de achtergrond hiervan en worden technieken geoefend en geperfectioneerd. Doordat de FunktieMediair trainers bekend zijn met de individuele rapportage en leerpunten, kan diepgang worden bereikt in de feedback. Soms worden situaties herhaald en zien we direct het resultaat!

Feedback

Naast de trainers van FunktieMediair, geven ook de ervaren acteurs van feedback op de prestaties van de deelnemer. De feedback wordt ook gescoord op feedbackformulieren en aan de deelnemers verstrekt. De feedback is hoogwaardig en constructief. Gericht op de professionele ontwikkeling van de deelnemers.

Na afloop

Na de Trainingscarrousel willen we de deelnemer faciliteren om het geleerde in de praktijk te brengen. Daar komt het resultaat van de training immers tot uiting. De deelnemer ontvangt na afloop:

 • Relevante sheets en literatuur verwijzingen.
 • De iPad-opnames van de simulaties.
 • Een feedbackrapport met alle schriftelijke feedback.

Samen met het individuele rapport en leerdoelen een goede basis voor verdere ontwikkeling.

Borging

Het gaat FunktieMediair om het resultaat in de praktijk. Dat is het toepassen van wat is geleerd. Daarom adviseren we voor de uitvoering van de Trainingscarrousel, om activiteiten na afloop te plannen. Zodanig dat de deelnemers aansluitend aan de trainingscarrousel gestimuleerd worden het geleerde in de praktijk te brengen. U kunt hierbij denken aan:

 • Situaties waarbij de skills moeten worden getoond.
 • Afspraken met leidinggevende of een sparringpartner.
 • Feedback n.a.v. situaties en presentaties.

Inzicht en skills voor professionals

De deelnemers hebben inzicht gekregen in zichzelf en tijdens de training echt skills ontwikkeld, wat zorgt voor een stevige basis om hun professionele rol succesvol in te vullen.

Ervaringen van deelnemers

 • ‘De praktische, dynamische aanpak spreekt mij erg aan.’
 • ‘Het is intensief, maar erg zinvol, goed om de spiegel voorgehouden te krijgen.’
 • ‘Ik heb geleerd van de wijze waarop collega’s situaties aanpakken.’
 • ‘Door de inzet van professionals waren de situaties voor mij levensecht.’
 • ‘Goede, strakke organisatie voor zo’n complex proces.’
 • ‘Beste training sinds jaren.’

 

Meer weten?

Al ruim 25 jaar verzorgt FunktieMediair succesvolle assessment-, development-, interim-, advies-, W&S- en interventie-trajecten voor individuen, teams en organisaties in en rond de zorg.

Nieuwsgierig? Bel 020 – 504 20 20 of mail naar [email protected]