Nieuw concept werving & selectie!
KLIK HIER!

Interim management en W&S groeien naar elkaar toe

Het aantal interim management -aanvragen bij FunktieMediair neemt toe. En daar zijn we blij mee! We beschikken immers over ervaren interim managers die staan voor het resultaat van een opdracht. De toename heeft ook te maken met de markt en ontwikkelingen in het vakgebied.
Wat zien wij.

Marktontwikkelingen
We zien dat veel (zorg) organisaties bezig zijn met grote veranderingen waarbij tijdelijke verandercapaciteit gewenst is. Van oorsprong is de kern  van interim management; een bijzondere inhoudelijk uitdagende opdracht voor beperkte duur. Dat tijdelijke verandert.  Interim opdrachten duren nogal eens langer en de interim manager wordt vaker gevraagd om na een eerste klus bij dezelfde opdrachtgever een tweede op te pakken.

Een tweede oorzaak van de toenemende vraag naar interim managers ligt in het feit dat men er niet in slaagt een vaste medewerk(st)er te vinden. Dit is ons inziens echter niet de rol van een interim manager en is bovendien een dure oplossing. Een alternatief is dat er naast de tijdelijke invulling van een ‘baan’ een uitdagende opdracht aan toegevoegd wordt. Een opdracht die beroep doet op de specifieke kennis en ervaring van de betreffende interim manager. Daarmee wordt het wederzijds weer interessant en vertrekt de interim manager als de opdracht klaar is en voor de baan een vaste medewerk(ster is gevonden. Kern is dus een tijdelijke en inhoudelijk uitdagende opdracht.


Search
Maar wat zien we aan de andere kant bij het invullen van een vaste baan?
Steeds vaker zien we dat kandidaten voor een vaste baan denken en handelen vanuit een tijdelijk perspectief. ‘Ik zoek een baan voor de komende 1, 2, 3 jaar’. Dus niet vanuit het perspectief van een lang dienstverband. Daarnaast is bij de afweging of een ‘baanzoeker’ de betreffende functie wil bekleden, in toenemende mate bepalend of de organisatie en de opdracht voldoende uitdagend zijn.

Kortom; zowel voor interim management als search geldt dat kandidaten op zoek zijn naar inhoudelijk uitdagende opdrachten voor een beperkte periode. Interim management en Search groeien dus steeds meer naar elkaar toe.

Send this to a friend