Nieuw concept werving & selectie!
KLIK HIER!

Aan boord bij ARKIN!

Arkin biedt hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg in een grootstedelijke omgeving. Hiermee staat Arkin voor een grote uitdaging, namelijk het vinden en behouden van professionals. Er is een personeelsschaarste in de geestelijke gezondheidszorg, zeker in het grootstedelijk gebied. Het belang van een goede onboarding is daarmee duidelijk.

Arkin wilde graag inzicht krijgen in de kwaliteit van het huidige onboarding programma en vroeg FunktieMediair om daar onderzoek naar te doen. FunktieMediair maakte hiervoor gebruik van de ‘onboarding monitor’; een concreet, praktisch instrument waarme inzicht werd verkregen in de huidige stand van onboarding.

Na een pilot onder managers en HR is de monitor uitgezet onder drie merken van Arkin: 
Jellinek, Inforsa en Spa Mentrum.

Het onderzoek is gehouden onder drie doelgroepen: behandelaars, medewerkers in het primaire proces en leidinggevenden. Totaal zijn 17 items onderzocht, onderverdeeld naar :
1. Voor indiensttreding
2. Sociale integratie
3. Verbinding
4. Wederzijdse versterking
5. Evaluatie
6. Arkin specifieke items

Resultaat: per merk en doelgroep een heldere rapportage met aanbevelingen. Deze zijn door Arkin gebruikt om onboarding te optimaliseren en verwerkt in het onboardingprojectplan. Op deze manier heeft FunktieMediair een bijdrage geleverd aan het aan boord halen én aan boord houden van medewerkers.

Send this to a friend