We helpen u graag verder!
020 - 504 20 20[email protected]

Is de wijze waarop we zijn georganiseerd nog passend? Is de stijl van leidinggeven in overeenstemming met de strategie? Is de governance passend georganiseerd? Waar liggen de mogelijkheden ter verbetering?

In een snel veranderende omgeving zijn dit veelgestelde vragen aan FunktieMediair.

Een besturingsmodel moet aansluiten en antwoord geven op de externe kansen en uitdagingen van de organisatie en inzicht geven in wat nodig is om de interne organisatie succesvol aan te sturen. Veelal geeft een heldere strategie input voor een passend besturingsmodel. Tegelijkertijd heeft een besturingsmodel te maken met persoonlijke visies en de individuele invulling van rollen.

Hoe pakken we dit aan?

Hoe pakt FunktieMediair dat aan? Dikke rapporten passen niet bij onze overtuiging en liggen dus ook niet in de lijn van onze aanpak. De expert vanuit de ivoren toren van weleer is vervangen door een ervaren adviseur die een proces in gang zet en samen met de organisatie aan de slag gaat. Dat is de aanpak van FunktieMediair. Het antwoord op de vragen is te vinden in de organisatie, maar hoe krijg je dat boven tafel?. Een frisse blik van buiten, een proces dat extern wordt begeleid is de oplossing. FunktieMediair gelooft in co-creatie: samen zoeken naar de oplossing. Dat werkt!


In de afgelopen periode hebben wij opdrachten voor verschillende opdrachtgevers uitgevoerd. Telkens via dezelfde aanpak. Projectmeeting, deskresearch, diepte-interviews, rapportage en communicatie. Een logisch en simpel proces uitgevoerd door ervaren consultants.

1.Projectmeeting

We starten met een bijeenkomst met de opdrachtgever en enkele vertegenwoordigers uit de organisatie om de scope van de opdracht te bepalen, vast te stellen welke documenten relevant zijn voor de deskresearch, af te stemmen wie deelnemen aan de interviews en af te stemmen wanneer en op welke manier het resultaat wordt gedeeld.

2.Deskresearch

De consultants bestuderen een aantal documenten voorafgaand aan de interviews. Statuten, reglementen, jaarverslagen, organogrammen, plannen, etc. Hierdoor wordt een helder beeld gekregen van de formele kant van de organisatie. De blauwdruk, zoals het zou moeten functioneren.

3.Diepte-interviews

De interviews worden gehouden met verschillende mensen uit verschillende lagen van de organisatie. Tijdens de interviews worden de deelnemers uitgedaagd om kritisch naar de organisatie te kijken, te beoordelen wat goed en minder goed gaat, te analyseren hoe dat komt en mee te denken in termen van oplossingen.

4.Rapportage

Het resultaat van de interviews presenteren we via een beknopte PowerPoint aan de opdrachtgever in een uitgebreide meeting. We richten ons op de grote lijnen van de bevindingen en de mogelijkheden. Met ruimte voor de opdrachtgever om eigen gedachten en opvattingen in te brengen. Samen komen we tot conclusies en een plan van aanpak. Dit is co-creatie!

5.Communicatie

Het communiceren van de opdracht is de start van een proces binnen de organisatie. De interviews versnellen en verdiepen dat proces. Mensen bereiden zich voor, gaan bij anderen te rade, worden door de interviews in beweging gebracht en delen na afloop de ervaringen. Dat geven we een vervolg door met de opdrachtgever af te stemmen hoe de bevindingen en de ideeën gedeeld kunnen worden met de organisatie. Zo transparant mogelijk!

Dat deze aanpak werkt is inmiddels bewezen.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op:
[email protected]r.nl
020 – 504 20 20

Al ruim 25 jaar verzorgt FunktieMediair succesvolle assessment-, development-, interim-, advies-, W&S- en interventie-trajecten voor individuen, teams en organisaties in en rond de zorg.

Send this to a friend