Nieuw concept werving & selectie!
KLIK HIER!

Zelfevaluatie toezichthouders

De Raad van Toezicht (of Raad van Advies of Commissarissen) kent een sterk groeiende verantwoordelijkheid. De aangescherpte eisen vanuit de Governance Code, de toenemende maatschappelijke druk en de groei in complexiteit van vraagstukken stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit en het functioneren van het toezicht.

Regels voor het goed functioneren zijn vastgelegd in de Governance Codes. Daarin staat onder andere dat minimaal eenmaal per jaar het functioneren van de Raad en dat van de afzonderlijke leden in termen van effectiviteit geëvalueerd moet worden. Deze zogenaamde zelfevaluatie is een serieuze aangelegenheid waarbij in toenemende mate staat voorgeschreven dat dit moet plaatsvinden onder onafhankelijke externe begeleiding.

Zelfevaluatie met externe begeleiding levert meer op!

Goed functionerende Governance is cruciaal. Jaarlijks een grondige en gedegen zelfevaluatie van de Raad is van groot belang. De bekendste valkuil is dat zaken niet aan de orde worden gesteld. Zaken die het goed functioneren van de Raad in de weg kunnen staan. Een gemiste kans! Het inzetten van externe begeleiding vermindert de vrijblijvendheid van de zelfevaluatie en zorgt dat gevoelige onderwerpen en zaken die het goed functioneren belemmeren bespreekbaar worden gemaakt. Onze consultants helpen om de bevindingen bespreekbaar te maken en de zelfevaluatie te objectiveren.

Onder externe begeleiding en met een systematische aanpak worden onderwerpen besproken. Zowel de sterke punten van de Raad als de punten waar verbetering nodig is. Daarbij wordt onder andere gekeken naar:

• De effectiviteit van de Raad;
• Het functioneren als team;
• Individueel functioneren als lid;
• De samenwerking en communicatie;
• De verantwoording naar de stakeholders;
• Omgang met het bestuur;
• Enz.

Een gedegen zelfevaluatie, die verder gaat dan de voorschriften uit de Governance Code, draagt bij aan het optimaliseren van het functioneren van de Raad en het succes van de organisatie. Zelfevaluatie onder externe begeleiding levert meer op!

Maatwerk bij zelfevaluatie

Hoe de zelfevaluatie onder begeleiding van FunktieMediair plaatsvindt wordt in samenspraak bepaald. Er wordt uitgegaan van specifieke wensen met betrekking tot doelstelling, budget, resulteert, enz. Centraal staat de toegevoegde waarde van de Raad voor de organisatie.

Plan van aanpak

Vaak werken we met de onderstaande plan van aanpak:

1. Transparantie in aanpak en verwachtingen. Voorafgaand aan het traject wordt aan alle deelnemers uitgelegd wat de uitgangspunten zijn, welke activiteiten plaatsvinden en wat men mag verwachten.
2. Diagnostiek als basis. Voor het individuele zelfevaluatiegesprek ontvangen alle deelnemers een persoonlijkheids- en/of drijfverenvragenlijst en/of een vragenlijst die de feitelijke situatie van het functioneren van de Raad analyseert.
3. Individuele zelfevaluatiegesprek. Met alle deelnemers, soms ook met bestuur/directie of andere stakeholders, wordt op basis van de resultaten van de vragenlijsten een diepte-interview gehouden. Daarin worden de resultaten van de diagnostiek besproken, verduidelijkt en verdiept.
4. Meeting met de Raad. In een bijeenkomst van één of meerdere dagdelen worden het groepsprofiel en de resultaten van de diagnose en de interviews teruggegeven. Samen met de deelnemers wordt, via een opdracht, een collectieve analyse gemaakt en wordt gekeken waar verbetering kan plaatsvinden en op welke manier. Aan het einde van de teammeeting worden gezamenlijk conclusies getrokken en afspraken gemaakt voor het actieplan.
5. Actieplan. Het resultaat van de meeting is een heldere gemeenschappelijke en gedragen analyse en een plan van aanpak waarin uitgangspunten, voornemens, afspraken en concrete acties worden beschreven.
6. Certificaat. Alle deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Ervaring in de top!

Op basis van jarenlange ervaring begeleidt FunktieMediair zelfevaluaties op een professionele en persoonlijke manier. De consultants bereiden zich grondig voor en creëren een vertrouwelijke sfeer. Betrokken, deskundig en met een frisse blik gaan ze aan de slag!

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op:
[email protected]
020 – 504 20 20

Al meer dan 35 jaar voert FunktieMediair succesvol opdrachten uit voor organisaties, teams en individuen in de non profit. We maken mensen en organisatie nóg beter!