Nieuw concept werving & selectie!
KLIK HIER!

Analyse besturingsmodel

Is de wijze waarop we zijn georganiseerd, het besturingsmodel, nog passend en “toekomst-proof”? Wat kunnen we beter organiseren of is een ander model passender? In een snel veranderende omgeving zijn dit veel gehoorde vragen die klanten ons stellen.

Een besturingsmodel moet aansluiten en antwoord geven op de externe kansen en uitdagingen van de organisatie en inzicht geven in wat nodig is om de interne organisatie succesvol aan te sturen. Veelal geeft een heldere strategie input voor een passend besturingsmodel. Tegelijkertijd heeft een besturingsmodel te maken met persoonlijke visies en de individuele invulling van rollen.

Hoe pakken we dit aan?

Hoe pakken we dat aan? Dikke rapporten passen niet bij onze overtuiging en liggen dus ook niet in lijn van onze aanpak. De expert vanuit de ivoren toren van weleer is vervangen door een ervaren adviseur die een proces in gang zet en samen met de organisatie aan de slag gaat. Vaak is het antwoord al te vinden in de organisatie maar is het ingewikkeld om dat boven tafel te krijgen. Een frisse blik van buiten, een proces dat door externen wordt geleid helpt. Wij geloven in cocreatie: samen met de opdrachtgever zoeken naar de oplossing. Dat werkt!

Afgelopen periode hebben wij een paar vergelijkbare opdrachten voor zeer uiteenlopende organisaties uitgevoerd. Telkens via dezelfde aanpak. Projectmeeting, deskresearch, diepte-interviews, rapportage en communicatie. Een logisch en simpel proces uitgevoerd door ervaren consultants.

  1. Projectmeeting

We starten met een bijeenkomst met de opdrachtgever en enkele vertegenwoordigers uit de organisatie om de scope van de opdracht te bepalen, vast te stellen welke documenten relevant zijn voor de deskresearch, af te stemmen wie deelnemen aan de interviews en af te spreken wanneer en op welke manier het resultaat wordt gedeeld.

  1. Deskresearch

De consultants bestuderen een aantal documenten voorafgaand aan de interviews. Statuten, reglementen, jaarverslagen, organogrammen, plannen, etc. Hierdoor wordt een helder beeld gekregen van de formele kant van de organisatie. De blauwdruk zoals het zou moeten functioneren.

  1. Diepte-interviews

De interviews worden gehouden met verschillende mensen uit verschillende lagen van de organisatie. Tijdens de interviews worden de deelnemers uitgedaagd om kritisch naar de organisatie te kijken, te beoordelen wat goed en minder goed gaat, te analyseren hoe dat komt en mee te denken in termen van oplossingen.

  1. Rapportage

Het resultaat van de interviews presenteren we via een beknopte PowerPoint aan de opdrachtgever in een uitgebreide meeting. We richten ons op de grote lijnen van de bevindingen en de mogelijkheden. Met ruimte voor de opdrachtgever om eigen gedachten en opvattingen in te brengen. Samen komen we tot conclusies en een plan van aanpak. Dit is cocreatie!

  1. Communicatie

Het communiceren van de opdracht aan in dit geval FunktieMediair, is de start van een proces binnen de organisatie. De interviews versnellen en verdiepen dat proces. Mensen bereiden zich voor, gaan bij anderen te rade, worden door de interviews in beweging gebracht en delen na afloop de ervaringen. Dat geven we een vervolg door met de opdrachtgever af te stemmen hoe de bevindingen en de ideeën gedeeld kunnen worden met de organisatie. Zo transparant mogelijk!

Dat deze aanpak werkt is inmiddels bewezen.

Neem voor meer informatie nu contact met ons op:
[email protected]

073 692 39 39

Send this to a friend