Nieuw concept werving & selectie!
KLIK HIER!

Argos Zorggroep: de koers wordt vertaald

Argos Zorggroep biedt zorg en behandeling aan ouderen in de regio Rotterdam. Er werken 2200 medewerkers volgens de werkwaarden, Liefdevol, Deskundig, Verbindend, Vindingrijk en Kleurrijk. Wat Argos uniek maakt is de liefdevolle en deskundige zorg voor ouderen.

Binnen Argos Zorggroep vindt een organisatieontwikkeling plaats. In 2016 is door de regionale indeling van de zorgactiviteiten in Fase 1 “de koers bepaald” en in 2018 wordt in Fase 2 de “koers vertaald”. Onderdeel van deze organisatieontwikkeling in fase 2 is de invoering van duaal management. Dit betekent dat de functie van Zorgmanager komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komen twee nieuwe functies Manager Wonen & Zorg en Manager Bedrijfsvoering. Daaronder komen woonzorggroepen te vallen die worden aangestuurd door een Regisseur. Deze structuurwijziging heeft als doel dat de zorg dichtbij de cliënt is, kleinschaliger is en dat de kwaliteit wordt verhoogd. Het duaal management ontzorgt de zorgmedewerkers zoveel mogelijk op alle bedrijfsmatige taken

Alle Zorgmanagers die opteerden voor de functie van Manager Wonen & Zorg zijn geplaatst en kregen een ontwikkelassessment aangeboden waardoor men nog meer zicht kreeg op persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten in relatie tot de nieuwe functie. De functie van Manager Bedrijfsvoering is geheel nieuw en hiervoor werd een selectieprocedure gestart met een selectieassessment.

Argos Zorggroep heeft FunktieMediair gevraagd de selectie- en ontwikkelassessments uit te voeren en te adviseren over de samenstelling van de duo’s.

In de zomer van 2018 hebben de ontwikkelassessments voor de nieuwe functie van Manager Wonen & Zorg plaats gevonden. Omdat zij nauw gaan samenwerken met de nieuwe Managers Bedrijfsvoering hebben de  (externe) kandidaten voor deze functie eerst een (selectie) assessment gehad. In totaal hebben tien Zorgmanagers het ontwikkelassessment voor de rol van Manager Wonen & Zorg en acht externe kandidaten het selectie assessment voor de rol van Manager Bedrijfsvoering doorlopen. Alle assessments omvatten praktijksimulaties (met als thema’s leidinggeven en samenwerken), capaciteitentests, een schriftelijke opdracht en een diepte interview. Ook heeft iedereen een Management Drives test gedaan. Drijfveren zijn immers motivatoren die ‘voorspellen’ hoe een team of persoon zijn kennis, vaardigheden en competenties inzet.

De medewerkers hebben de assessments als pittig en zeer leerzaam ervaren.

Nu bijna alle assessments achter de rug zijn wordt mede op basis van de resultaten een start gemaakt met een collectief Leiderschaps- en Organisatie- Ontwikkeltraject. Hierdoor wordt de volgende stap richting een lerende organisatie gezet.

“Prettige samenwerking met FunktieMediair: de lijntjes zijn kort, afspraken worden nagekomen. De assessments hebben goede input gegeven om mee verder te gaan in het ontwikkeltraject”

Ans Hamelink, Manager HRM

Meer weten?

Al ruim 25 jaar verzorgt FunktieMediair succesvolle assessment-, development-, interim-, advies-, W&S- en interventie-trajecten voor individuen, teams en organisaties in en rond de zorg.

Nieuwsgierig? Bel 020 – 504 20 20of mail naar [email protected]

Send this to a friend