Nieuw concept werving & selectie!
KLIK HIER!

ASVZ schat sollicitanten op waarde in met nieuwe recruitmentopzet

Mogelijkheden in beperkingen

ASVZ richt zich op iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Duurzame zorg voor korte of langere tijd.

In contact met haar omgeving laat ASVZ zien wat ze doen en wat ze kunnen. En vooral ook hoe ze dat doen in verbinding met cliënten én met ouders en vrijwilligers, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Samen met bevlogen en betrokken medewerkers. ASVZ is een organisatie die vanuit duidelijke waarden opereert. De waarden zijn: samen aanpakken, met open blik, kijken naar wat wél kan.

De zorgvisie is een weerslag van de gedeelde ideeën en waarden binnen ASVZ en dient als richtlijn in het dagelijks werk. Iedereen bij ASVZ krijgt de ruimte om er zelf invulling aan te geven. Bij ASVZ blijft het niet bij woorden. Ze doen wat ze zeggen. Je ziet de visie terug op de werkvloer.

Vraagstelling

Voor het behoud en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening is de instroom van nieuwe medewerkers (zij-instromers) van groot belang. De aantrekkingskracht van ASVZ op arbeidsmarkt is groot waardoor er (nog) veel aanbod is. De sterke visie trekt mensen die anders kijken naar cliënten. De selectie daarentegen was redelijk traditioneel ingericht op het vervullen van een vacature voor een specifieke rol, in een specifieke regio en locatie. Een methode met veel stappen in het proces waarbij het lijnmanagement voor een groot deel de selectie voor hun rekening nam.

De centrale vraagstelling was? Hoe kan ASVZ een eigen hoogwaardig wervings- en selectieproces in richten,  gebruikmakend van assessment tools die de kandidaat centraal zet, waarbij kandidaten op de ASVZ kernwaarden worden getoetst, met korte doorlooptijden en hoogwaardige matchingsresultaten.

Oplossing

Voor de bovenstaande vraagstelling is FunktieMediair geselecteerd als partner. Er was al een jaren lange relatie tussen ASVZ en FunktieMediair waardoor partijen elkaar goed kende. Daarnaast heeft FunktieMediair veel ervaring in de zorg.

Samen met een aantal consultants vanuit FunktieMediair heeft de projectgroep bestaande uit HR professionals, medewerkers P&O en enkele lijnmanagers als eerste stap een analyse gemaakt van de bestaande wijze van selectie. Daarna is gekeken vanuit wetenschappelijk kennis en ervaring welke selectiemethodieken de grootste toegevoegde waarden hebben. Ook is de relatie tussen de voorspellende waarden van verschillende methoden en de kosten hiervan bekeken. Uit de analyse kwamen een groot aantal ideeën ter verbetering naar voren.

Al snel ontstond het beeld dat de effectiviteit en efficiency van het selectieproces bij ASVZ sterk verbeterd kon worden. Het projectteam heeft samen met FunktieMediair het gehele proces opnieuw ontworpen. Alle processtappen zijn gedefinieerd en onderzocht is welke assessment tool ASVZ hierbij kan helpen. Ook werd duidelijk dat de lijn minder tijd aan selectie zou besteden als er een strak proces zou worden ingeregeld vanuit HR waarin de kandidaat centraal staat, met hoogwaardige selectie tools en uitgevoerd door interne opgeleide recruiters. Voor het assessment tool is gekozen voor de online oplossing van HRorganizer. Er is een specifieke ASVZ rapportage ontwikkeld waarbij elke kandidaat een eigen rapport ontvangt waarin op prettige wijze aandacht is voor talenten en voor de recruiter een expertrapport met daarin meer verdiepende scores.

Nadat het proces, ook deels digitaal, met persoonlijke contact-momenten was ingericht heeft een intern selectieprogramma plaatsgevonden voor de rol van recruiter. Een groep van 24 teamleiders, die ongeveer een dag per week als recruiter werkzaam zijn is hiervoor, gebruikmakend van HRorganizer, geselecteerd.

Alle recruiters zijn opgeleid via de methoden van de ‘trainingscarrousel’ van FunktieMediair. Een intensieve trainingsmethode waarbij alle recruiters op basis van persoonlijke leervragen samen een dag lang een individueel programma hebben doorlopen waarbij ze alle kneepjes van het selectie vak hebben geleerd.

Roel Custers geeft de inhoudelijke inleiding aan begin van de trainingscarrousel.

Resultaat

Na een jaar hard werken staat er een effectief en efficiënt recruitmentaanpak, passend bij de waarderende visie van ASVZ waarin de kwaliteiten van kandidaten op respectvolle en effectieve wijze in beeld gebracht worden.

“We vragen met het online-assessment ASVZ van de kandidaat best een investering. De meerwaarde is groot. Het maakt het kennismakingsgesprek met onze goed getrainde recruiters doeltreffend, de match daardoor snel en trefzeker. Een win-winsituatie voor alle partijen!”

Marion van den Ende-Dunning,
Hoofd P&O ASVZ

Meer weten?

Al ruim 25 jaar verzorgt FunktieMediair succesvolle assessment-, development-, interim-, advies-, W&S- en interventie-trajecten voor individuen, teams en organisaties in en rond de zorg.

Nieuwsgierig? Bel 020 – 504 20 20of mail naar [email protected]

Send this to a friend