Nieuw concept werving & selectie!
KLIK HIER!

Het duurzaam organiseren van de top

De druk op het management is groot in een tijd waarin organisaties zich continue moeten aanpassen aan de omgeving. Er wordt gevraagd naar visie, richting, een heldere strategie, leiderschap en voorbeeldgedrag. De wereld om ons heen wordt steeds complexer, dus ook het besturen van organisaties. Alle ogen zijn op het management gericht en iedereen heeft daar ook nog eens een mening over. 

Ondanks de druk en complexiteit is de motivatie om resultaten te halen groot. Blinde vlekken liggen op de loer. Zeker wanneer een organisatie al enige tijd succesvol is ontstaat er ‘sleet’. Sommige thema’s worden niet meer besproken. ‘Zo doen wij dat altijd, zo werkt dat hier, dat ga ik niet aankaarten, het zal mijn tijd wel duren’. Soms is er al een gevoel van onbehagen, maar zijn de resultaten nog steeds goed. Gevaar ligt dan op de loer.

Een duurzame organisatie heeft als doel de organisatie juist voor de toekomst goed in te richten. We horen steeds vaker de term ‘heritage’. Wat laten we achter als erfenis? Hoe bereiden we de organisatie voor op de toekomst, ook als wij er niet meer zijn? Hoe zorgen we ervoor dat de organisatie ook dan succesvol blijft?

Of de vraag gaat over de toekomst of over het huidig functioneren maakt niet uit. Het inschakelen van een externe partij, die met een frisse blik en onbevooroordeeld kijkt, is vaak de start van een oplossing. 

Recent hebben we voor twee organisaties -een beurs genoteerd bedrijf en een regionale ambulance voorziening zo’n opdracht uitgevoerd. De aanleiding voor beide organisaties was de vraag: ‘zijn we wel goed ingericht voor de toekomst, zijn we ‘toekomstproof?’

Het stellen van zo’n hulpvraag vinden wij een teken van kracht van het management. De oplossing is vaak binnen de organisatie te vinden. Onze rol als extern adviseur en procesbegeleider is dan om die oplossing te ontsluiten. Een boeiende opdracht.

We hebben voor deze organisatie gekozen voor een vergelijkbare aanpak. Een proces waarin we gericht zijn om de organisatie zo snel mogelijk te leren kennen en te doorgronden. Dat is een zeer intensief en inhoudelijk uitdagend proces. 

De stappen: 

  1. Projectmeeting met de opdrachtgever; vaststellen van doelen en plan van aanpak
  2. Bestuderen van documenten om de blauwdruk van de organisatie te leren kennen 
  3. Diepte interviews met stakeholders
  4. Beknopte rapportage in de vorm van een interactieve presentatie
  5. Opstellen van een plan samen met de opdrachtgever

Het communiceren van de opdracht is de start van een proces binnen de organisatie. De interviews versnellen en verdiepen dat proces. Mensen bereiden zich voor, gaan bij anderen te rade, worden door de interviews in beweging gebracht en delen na afloop de ervaringen. Dat geven we een vervolg door met de opdrachtgever af te stemmen hoe de bevindingen en ideeën gedeeld kunnen worden met de organisatie. Zo transparant mogelijk!

Het resultaat; beide organisaties zijn in beweging en bereiden zich voor op de toekomst. Een toekomst die duurzaam is. Dat wensen we al onze relaties!

Send this to a friend