Nieuw concept werving & selectie!
KLIK HIER!

FunktieMediair ondersteunt Omring bij ICT-transitie

Afgelopen maanden heeft FunktieMediair verschillende projecten voor IT-afdelingen bij middelgrote zorgorganisaties ondersteund. Bij diverse opdrachtgevers merken we dat de huidige opzet van de IT-afdeling niet meer voldoet aan de eisen die vandaag de dag (of morgen) aan IT worden gesteld.

Ontwikkelingen gaan snel, IT wordt binnen organisaties steeds meer leidend en maakt onderdeel uit van nagenoeg alle werkprocessen. De omvang en de complexiteit die dit met zich meebrengt vraagt nu ook van middelgrote organisaties om keuzes te maken. Zo ook bij Omring. De rol van IT wordt daarmee wezenlijk anders. Was men vanuit het verleden meer ingericht als IT beheerafdeling, wordt men in de toekomst veel meer de intermediair tussen de zorg – het primaire proces – en de leveranciers.

Van strategie naar IT aanbod

Het goed kunnen vertalen van de strategie van de organisatie naar IT aanbod wordt belangrijker. Zo wordt het begrijpen van het primaire proces en het kritisch beoordelen van het aanbod van leveranciers op geschiktheid een kernactiviteit van deze IT afdelingen. Dat vraagt dus ook iets van de medewerkers. Competenties als: kritisch luisteren, samenwerken, mondeling communiceren, coördineren en eigenaarschap worden belangrijker. Belangrijker dan het in detail beheersen van de verschillende applicaties.

Ontwikkel assessments

FunktieMediair is door Omring gevraagd om bij alle IT-medewerkers een ontwikkelassessment af te nemen, welke behulpzaam gaat zijn bij het groeien naar de nieuwe rol. Er is voor gekozen om te kijken naar de generieke competenties die deze nieuwe positie van IT van de medewerkers vraagt. Na een informatiebijeenkomst kregen we overwegend positieve reacties. De veranderingsbereidheid was groot en medewerkers hadden er zin in!

Dit was ook te merken tijdens de assessments; we zagen veelal leergierige, ontwikkelingsgerichte medewerkers. De uitkomsten van de assessments worden een-op-een besproken met HR om gezamenlijk tot een persoonlijk plan te komen. Daarnaast ondersteunt FunktieMediair de IT-organisatie bij de collectieve ontwikkelpunten die uit de analyse van alle assessments zijn gekomen. Op deze manier mogen we bijdragen aan de transitie van beheerafdeling naar IT Business Partner! Een mooie samenwerking!

Ook behoefte aan ondersteuning bij een transitie? Wij denken graag mee!

 

Neem voor meer informatie contact met ons op:
[email protected]
020 – 504 20 20

Al ruim 25 jaar verzorgt FunktieMediair succesvolle assessment-, development-, interim-, advies-, W&S- en interventie-trajecten voor individuen, teams en organisaties in en rond de zorg.

Send this to a friend