Nieuw concept werving & selectie!
KLIK HIER!

Wij staan voor ons vak. Daarom vindt FunktieMediair het belangrijk om zich te onderwerpen aan relevante beroepscodes die zowel inhoudelijke eisen stellen, als richtlijnen en regels bieden met betrekking tot beroepsethiek. De belangrijkste beroepscodes zijn:

FunktieMediair hanteert bij Assessment & Psychologisch Onderzoek de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze code vindt u op Psynip.nl De code schrijft onder meer voor dat de kandidaat het recht heeft kennis te nemen van de rapportage vóórdat deze naar de opdrachtgever wordt verzonden. Pas als de kandidaat daarvoor toestemming geeft, wordt de rapportage naar zowel de opdrachtgever als de kandidaat verzonden.

FunktieMediair hanteert de beroepscode van de Nederlandse Vereniging Voor Opleidingsadviseurs (NVO2). U vindt deze code op nvo2.nl. De code is volledig bindend voor alle leden van de vereniging. Om deze beroepscode te handhaven, kent NVO2 een Raad van Toezicht en een College van Beroep. Iedereen heeft het recht een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht over het niet naleven van de beroepscode.

FunktieMediair opereert bij Outplacement overeenkomstig de gedragscode van de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL). Deze code vindt u op oval.nl. Conform deze code zal FunktieMediair strikte vertrouwelijkheid betrachten in al haar communicatie met zowel werknemers als werkgevers.

FunktieMediair opereert bij Coaching overeenkomstig de gedragscode van de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO). Deze code vindt u op nobco.nl.

In de uitvoering van het Advieswerk hanteert FunktieMediair de gedragscode van de Orde voor Organisatie Adviseurs, kortweg OOA. U vindt deze code op ooa.nl.

FunktieMediair hanteert bij Assessment & Psychologisch Onderzoek de gedragscode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).
De NVP Sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties (bedrijven en instellingen die arbeidsrelaties aangaan) en sollicitanten in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. De NVP sollicitatie code vindt u hier.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op:
[email protected]
020 – 504 20 20

Al meer dan 35 jaar voert FunktieMediair succesvol opdrachten uit voor organisaties, teams en individuen in de non profit. We maken mensen en organisatie nóg beter!